Η Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ δίνει έμφαση στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της όσο και από τη χρήση των προϊόντων της από τους τελικούς χρήστες.

Με γνώμονα αυτή την πάγια θέση, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου έκλυσης ρύπων (υγρών, στερεών ή αέριων) στον περιβάλλοντα χώρο παρότι οι δραστηριότητες της θεωρούνται, αλλά και αποδεδειγμένα είναι, χαμηλής όχλησης. Κλειστά κυκλώματα μεταφοράς υγρών, φίλτρα συγκράτησης σκόνης, ανακύκλωση όλων των περισσευούμενων ή εκτός προδιαγραφών υλών, προσεκτική φύλαξη των πρώτων υλών είναι μόνο μέρος αυτής της προσέγγισης.

Η μελετημένη εργονομία των εγκαταστάσεων και ο προσεκτικός σχεδιασμός συμβάλλουν στην οικονομία πόρων και ως εκ τούτου βοηθούν στη μείωση της σπατάλης ενέργειας.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί πρώτες ύλες για τα απορρυπαντικά της, συμβατές με τις τελευταίες νόρμες περί βιοδιασπασιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης που αφορά στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας των προϊόντων μετά την πώληση, παράγει οικολογικά προϊόντα χάρτου και επενδύει στην έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής των καταναλωτικών ειδών.

Η προσπάθεια για την φροντίδα του περιβάλλοντος που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές είναι ένας διαρκής αγώνας εξέλιξης όσων γνωρίζουμε και όσων μένουν να μάθουμε. Η Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ υλοποιεί καθημερινά τη δεδομένη βούληση της προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: eurochartiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 1 − one =